Οι Κατοικίες Μάνης είναι πολυτελείς κατοικίες που προσφέρουν ιδιαίτερη διαμονή στον επισκέπτη. Συνδυάζουν υλικά όπως η πέτρα και το ξύλο, απόλυτα εναρμονισμένα με το περιβάλλον και την φυσική ομορφιά της περιοχής. Η διαμονή αυτού του είδους βασίστηκε στην ιδέα του ποιοτικού τρόπου ζωής, που προσφέρει ηρεμία και αποκλειστικότητα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον συνδυασμό της αισθητικής και της φυσικής ομορφιάς του τόπου.

Continue on:

or go to: